O nás

Historie klubu

Dne 29. února l992 v čele se zakládajícími členy Josefem Formánkem a Mgr. Janem Barnetem, vznikl Parkán klub Tábor sběratelů pivovarských suvenýrů, při Domě armády ČR v Táboře. Za své období trvání, klub vykonal mnoho užitečného pro propagaci zájmové činnosti ve sběratelství. Jeho hlavní náplní je osobní sběratelská činnost pivovarských suvenýrů a jejich historie.

Klub má v současné době 25 členů z okolí Tábora ale i z jiných částí Čech, a to z kraje Středočeského a Vysočiny. V klubu máme sběratele pivních etiket, tácků, vršků, sklenic a propisek ze zaniklých i současných pivovarů a minipivovarů.

Pro veřejnost každoročně připravujeme řadu akcí. Za dobu trvání klubu jsme provedli přes 50 sběratelských setkání za účasti více jak 3 800 sběratelů a zájemců o sběratelství. Uskutečnili jsme 40 dílčích výstav exponátů pivovarských suvenýrů, které navštívilo přes 14 800 návštěvníků. Setkání sběratelů v Táboře navštěvují sběratelé ze všech míst Čech i Slovenska. Největší zájem je o pivní etikety a tácky hlavně nových minipivovarů ale
i o pivní korunky, sklenice, lahve, cedule a další pivní suvenýry. Největší nabídku mají naši sběratelé Ladislav Aujeský, Václav Dobeš, Arno Kryl, Antonín Stára, Jan Svobodný ale i další. Bohatý výběr uspokojí zpravidla všechny návštěvníky.

Klub úspěšně zabezpečoval doprovodné akce na Slavnostech piva v Táboře. Stalo se již tradicí, že při konání Slavností piva v Milevsku aktivně vystavujeme naše exponáty, a o jejich vzhlédnutí je velký zájem.

Jako další aktivitou je celostátní tipovací soutěž „O nejhezčí pivní etiketu, pivní tácek a pivní korunku pivovarů ČR a pivní etiketu minipivovarů a domácích vařičů piva“ vždy za uplynulý rok, která je za podpory Rady sdružení, ve spolupráci s vydávaným časopisem Svět piva.

V čele aktivního výboru byl již bývalý předseda František Pinkava, který tuto funkci zastával 22 roků. Nyní úlohu předsedy převzal Mgr. Marián Jamrich, který se nadále na Táborsku aktivně stará o propagaci pivního sběratelství.

Klub si vyhotovil 8 propagačních tabulí, které propagují sběratelskou činnost jak sběratelů, tak i celého klubu. V našich řadách je desítka aktivních dopisovatelů do časopisu Svět piva.

V roce 2017 Parkán klub Tábor za dlouholetou činnost ve prospěch sdružení klubů získal ocenění Rady sdružení Zlatý korbel.

Pro naší úspěšnou činnost patří poděkování vedení Domu armády v Táboře, za dlouhodobou pomoc a spolupráci. Jsme přesvědčeni, že s touto podporou a pomocí můžeme počítat i v dalším období. Velice si ceníme dlouhodobé pomoci pivovarů Herold, a.s. Březnice, Vysoký Chlumec, Pelhřimov.