Akce klubu

18. 2. 2023 – Sběratelské setkání pořádané Parkán klubem v restauraci Na Brusírně, ul. Údolní 3015 v Táboře  od 08:30 do 11:30 hod.

16. – 18. 3. 2023 – Táborské pivní slavnosti – zabezpečení anketní soutěže

9. 9. 2023 – Sběratelské setkání pořádané Parkán klubem v restauraci Na Brusírně, ul. Údolní 3015 v Táboře od 08:30 do 11:30 hod.

9. 9. 2023 – Výroční členská schůze Parkán klubu Tábor, od 12:00 do 15:00 hod.

říjen 2023 – Milevské pivní slavnosti – výstava pivních artefaktů